Budynek w którym mieści się Społeczne Ognisko Muzyczne "Musica Sacra" w Gdyni

Budynek w którym mieści się Społeczne Ognisko Muzyczne "Musica Sacra" w Gdyni
Społeczne Ognisko Muzyczne "Musica Sacra" w Gdyni

Koncert wigilijny 2018

Koncert wigilijny 2018
Ognisko Muzyczne Musica Sacra zaprasza na koncert wigilijny 2018

Zapraszamy do udziału w indywidualnej nauce gry na instrumencie oraz do naszego przedszkola muzycznego
dzieci od 1-go roku życia.


Przedszkole muzyczne w Ognisku Muzycznym "Musica Sacra" w Gdyni

Przedszkole muzyczne w Ognisku Muzycznym "Musica Sacra" w Gdyni
Przedszkole muzyczne

budynek Szkoły Muzycznej w Gdyni

Biskupa Dominika 13a

tel. (58) 622 73 51


Filia - Gdynia Obłuże, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Unruga 88, tel. 507 428 136


Zdjęcia z występów naszych uczniów

Historia

Ognisko przede wszystkim zajmuje się nauką gry na dowolnie wybranym instrumencie dla dzieci i dorosłych, którym w późniejszym okresie życia, przypomniało się, że muzyka jest dla nich wszystkim oraz dla tych, którzy dopiero planują z nią kontakt. Ognisko to też udział w konkursach, koncertach, popisach muzycznych dla miasta i jego mieszkańców, a głównie służy przygotowaniu przyszłych wrażliwych odbiorców sztuki, jaką jest muzyka.

Powstało przy Stowarzyszeniu Ognisk Artystycznych w Gdańsku jako Ognisko Muzyczne nr 3
w Gdyni. Wówczas prezesem Stowarzyszenia był p. Witold Świątecki (teoria i śpiew), a jego zastępcą
p. Antoni Hoffman (skrzypce) – w latach 70-tych również prezes Stow. Było to jedno z wiodących ognisk muzycznych na Wybrzeżu i jedno z najliczniejszych (około 200 uczniów). Uczniowie tej placówki osiągali najwyższe lokaty w konkursach i przesłuchaniach instrumentalnych (klasa fort., gitary i akordeonu), organizowanych wspólnie ze szkolnictwem artystycznym. Wśród uczniów szkół muzycznych uczniowie ogniska nie musieli się niczego wstydzić.

Przydzielono nam budynek po byłym przedszkolu przy ulicy wówczas Szenwalda, a dziś Biskupa Dominika w okresie, kiedy szkoła muzyczna znajdowała się przy ulicy Świętojańskiej – wspomina jeden
z pedagogów, prof. Ryszard Ziółkowski (były dyrektor Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni). W latach 50-tych z inicjatywy ówczesnych dyrektorów: pp. Stefana Hirsza
i Władysława Bukowieckiego, połączono obie te placówki w jednym budynku przy ulicy Szenwalda
i dyrektorem ich obu został p. Władysław Bukowiecki. Kolejne lata pracy przynosiły dużo sukcesów.
To zasługa przede wszystkim znakomitej kadry profesjonalnych pedagogów-instrumentalistów, m.in.:

- Janina Jarzynówna-Sobczak – słynny choreograf, twórca baletu na Wybrzeżu

- Wanda Karasińska – pianista

ale też i dyrektorów, zarówno szkoły jak i ogniska, takich jak:

- Stanisława Swiłło (śpiew solowy)

- Bogdan Gadomski (klasa akordeonu)

- Stanisława Derlatka (klasa akordeonu)

- Jan Kowalczyk (klasa gitary) – obecnie nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni

- Ludmiła Kamieńska-Nasuta – dyrektor szkoły muzycznej

i długie, długie lata

- Ewa Grabe-Zaremba – dyrektor szkoły muzycznej oraz Szkoły Muzycznej II st. przy Pomorskim Stowarzyszeniu „Musica Sacra” w Gdyni.

W chwili obecnej, szkoła ta przeszła pod opiekę miasta, co zaowocowało zaistnieniem Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

Dawne lata, kiedy w budynku przy Szenwalda pracowała Szkoła Muzyczna I st. w Gdyni i Ognisko Muzyczne nr 3 w Gdyni, pracownicy i pedagodzy wspominają z rozrzewnieniem. Każdy z nich, jako pierwsze wspomnienie, przytacza unoszący się o 8 rano zapach kawy, którą przygotowywała niezastąpiona mistrzyni kuchni, p. Helenka Konkel. Wszyscy żyli w pełnej symbiozie – wspominają nauczyciele Szkoły i Ogniska. Wszystkie koncerty, przesłuchania, spotkania pedagogów odbywały się razem, zarówno pracowników Szkoły, jak i pracowników Ogniska. Nic dziwnego – zawsze łączyła ich wspólna sprawa – uczeń i jego nauczanie – uwrażliwianie.

Ognisko od początku istnienia charakteryzowało się wysokim poziomem nauczania, co było słychać w czasie przesłuchań, a przede wszystkim koncertów.

„Pamiętam występ w konsulacie szwedzkim, kiedy poproszono naszych instrumentalistów do wykonania oprawy muzycznej” – wspomina prof. Ryszard Ziółkowski – „i pamiętam również muzykowanie w SPAM w Gdańsku z okazji rocznicy urodzin Fr. Chopina i wśród wykonawców uczniowie mojej klasy”:

- Dorota Mielczarek-Stronias (fort.) – obecnie nauczyciel PSM w Sopocie

- Adam Dąbrowski – obecnie w Warszawie korektor instrumentów i nauczyciel rytmiki

- Zbigniew Kosmalski – akompaniator – Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni

- Ryszard Łada – twórca Teatru Instrumentalnego – obecnie inż. Elektronik, pianista, kompozytor, w latach 1978-1988 współpracował z Teatrem Muzycznym pisząc aranżacje

- Alicja Rączy – obecnie nauczyciel muzyki w Londynie

- Iwona Klincewicz – obecnie w Belgii

Wszyscy do dziś utrzymujemy kontakt – wspaniała przyjaźń!

„Moim zdaniem, jest to nie tylko wspaniała przyjaźń, jest to również wspaniała praca” – mówi dyrektor Ogniska, p. Barbara Proborszcz. W czasie procesu nauczania, jakim jest nauka gry na instrumencie, z każdym uczniem musimy nawiązać niezwykły kontakt, tak aby obie strony mogły siebie dobrze zrozumieć. Dlatego też trzymamy ich za ręce, patrzymy w oczy, czując ich puls i oddech, tylko dlatego, aby pozwolić im odkryć ich własną wrażliwość, pomóc zrozumieć, że nie można żyć i spełniać się w życiu bez emocji i uczuć. Trzeba je odkrywać, rozumieć i dobrze się nimi posługiwać. Nigdy ich nie ukrywać, aby nie dopuszczać do niepotrzebnych nieporozumień czy konfliktów w życiu z innymi. Mówić, mówić i mówić też poprzez muzykę, aby dobrze funkcjonować w grupie, zespole, społeczeństwie. Mimo pracy indywidualnej, jaką jest nauka gry na instrumencie, nasi wychowankowie szybko pojmują, że nie można spełniać się w życiu w pojedynkę. Umiejętność współpracy w grupie jest czymś niezwykle ważnym. Oczywiście, szczególnie w przypadku najmłodszych, taki sposób pracy powoduje poszerzenie wiedzy nauczyciela, który w krótkim czasie dowiaduje się, w czym śpi tata, a w czym mama i czy babcia była zadowolona ze swojego święta. Tego typu sekrety traktujemy bardzo osobiście i jesteśmy dumni, że możemy być ich powiernikami, a oni często znajdują u nas większe zrozumienie, niż we własnych środowiskach”.

W 1993 roku, dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Ogniska – p. Jana Kowalczyka i dzięki przychylności prezesa Pomorskiego Stowarzyszenia „Musica Sacra” – p. prof. Romana Peruckiego, Ognisko zostało otoczone opieką przez Stowarzyszenie, zmieniając jednocześnie nazwę na Społeczne Ognisko Muzyczne przy Pomorskim Stowarzyszeniu „Musica Sacra” w Gdyni. Nastąpiła lepsza współpraca na arenie muzycznej, chociaż charakter pracy się nie zmienił. Ognisko nadal uczy swoich uczniów, a Szkoła swoich. Oczywiście, z przyjemnością ze swoimi uczniami przychodzimy na koncerty Szkoły i odwrotnie – zawsze zapraszamy Szkołę na nasze drobne wydarzenia muzyczne. Zaletą tej współpracy jest rozumienie, że Ognisko i Szkoła to nie konkurencja, tylko wzajemna praca, absolutna symbioza i jednocześnie wspaniałe rozwiązanie dla uczniów obu placówek. Zdolniejszych uczniów Ogniska jest łatwo przedstawić koleżankom i kolegom pracującym w Szkole, a i mniej aktywizującym się muzycznie uczniom Szkoły zaproponować naukę w Ognisku.

W 2000 roku uczniowie Ogniska zostali zaproszeni do wspólnego muzykowania przez uczniów Szkoły Muzycznej we Frankfurcie n/M. Wśród naszych uczniów m.in.:

- Joanna Owczarek (klasa fort. p. Magda Lachowicz-Kaniecka) – dzisiaj absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, wydz. instrumentalny

- Karol Kisiel (klasa fort. p. Ryszard Ziółkowski) – obecnie absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, na stypendium w Tallinie

- A jeśli już mowa o absolwentach, nie sposób pominąć:

- Maria Rabbe

- Jan Freicher – absolwent Ogniska, a nast. Uczeń Szkoły Muzycznej I st. w klasie perkusji p. Tomasza Siedlika, i dalej Akademia Muzyczna w Katowicach, Wydział Jazzu i Kompozycji – kierunek ten kontynuuje w Norymberdze. W chwili obecnej, laureat I nagrody konkursu kompozytorskiego we Włoszech (jako pierwszy Polak)

- Grzegorz Krawczak – absolwent Ogniska (klasa fort. P. Barbara Proborszcz), a następnie uczeń Szkoły Muzycznej, dzisiaj absolwent Wydziału Kompozycji i Wiolonczeli w klasie p. prof. K. Sperskiego

- Adam Trocha – technik dent., absolwent Ogniska, a nast. Uczeń Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu w klasie fort. P. Marii Konopko, dalej Akademia Muzyczna w klasie fort. p. Bogdana Czapiewskiego, gdzie na recitalu dyplomowym wykonał cykl 12 etiud własnej kompozycji

- Piotr Bucki – mgr inż. Architekt – absolwent Ogniska klasa fort. p. Margarita Grigorian, dalej absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni

Przytoczone nazwiska i wydarzenia są przysłowiową kroplą w morzu życia Społecznego Ogniska Muzycznego dawniej nr 3 w Gdyni, dzisiaj „Musica Sacra” w Gdyni. Placówka nadal funkcjonuje, jak dawniej bierze czynny udział w życiu miasta, poprzez liczne występy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, kościołach, na festynach i zabawach organizowanych albo przez miasto albo przez Ognisko. Od wielu lat bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Młodego Muzyka uzyskując, jak co roku, najwyższe lokaty w kolejnych edycjach.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOŁECZNYM OGNISKU MUZYCZNYM

„MUSICA SACRA”

Działając na podstawie art.13 1 RODO [ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne roporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1 ], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, jak i danych małoletnich podopiecznych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych, jak i danych małoletnich podopiecznych, jest Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Społeczne Ognisko Muzyczne, z siedzibą w Gdyni przy ul. Bp. Dominika 13A

2. Inspektorem ochrony danych jest dyrektor placówki

3. Na podstawie przepisów prawa, Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:

- zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w zajęciach

- marketingowym, na wyłączność Ogniska, bez możliwości przekazywania tych danych innym odbiorcom (poza jednostkami organizacyjnymi lub organami władzy publicznej, zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie)

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak i małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na ich przetwarzanie

5. Podanie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jak i małoletnich podopiecznych, jest

- dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w zajęciach

- dobrowolne, gdy dane mają być przetwarzane lub udostępnione w celach marketingowych placówki

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania uzykania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora (art. 15 RODO)

- żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

- żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), tzw. „prawo do bycia zapomnianym”

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

- wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Danych Osobowych) wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)

7. Pani/Pana dane osobowe, jak i dane małoletnich podopiecznych, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

8. Pani/Pana dane osobowe, jak i dane małoletnich podopiecznych, będą przechowywane przez okres wyrażony w formularzu zgody na przetwarzanie